V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava

 

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava Vám ponúka akreditované rekvalifikačné kurzy vysokej kvality za rozumnú cenu. Naše školiace stredisko Vám umožní získať zručnosti, vedomosti a certifikát v kurzoch: Kozmetik - kozmetička, Kaderník - kaderníčka, Vizážista - vizážistka, Masér - klasická a športová masáž. Našou zárukou kvality sú stovky spokojných zákazníkov. Kurzy sú akreditované MŠVVaŠ SR. www.vajak.sk

*** Pridaj hodnotenie/komentár k centru krásy a zdravia ***

Kontaktné údaje:

adresa Adresa:

V.A.j.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
Kapitulská 28
917 01 Trnava

telefón Telefón:

0948/259 629

email Email:

kurzy.tt@vajak.sk

web Web:

www.vajak.sk

Služby: Kaderníctvo Kaderníctvo, Kozmetika Kozmetika, Masáže Masáže
Lokalita: Trnavský kraj

Pohľad z vtáčej perspektívy

 

Kaderníctvo

 

Kaderníctvo

Absolventi kurzu sa môžu zamestnať v kaderníckom salóne alebo si otvoriť živnosť v tomto odbore. Cieľ kurzu: absolvent musí zvládnuť základné teoretické a odborno - profesionálne zručnosti, nutné pre výkon práce kaderníka - kaderníčky. Charakteristika kurzu: kurz vychádza z požiadaviek na kadernícku profesiu, dôraz sa kladie na výcvik v praktickej činnosti. Teoretická časť sa účelovo viaže k jednotlivým praktickým úkonom v práci kaderníčky. Praktickú časť účastníci absolvujú v kaderníckom salóne. Obsah kurzu: komunikácia so zákazníkom, ekonomické základy podnikania, úprava vlasov, masáž hlavy, hygiena, umývanie a vodová ondulácia, farbenie vlasov, odfarbenie vlasov, preparácia vlasov, regenerácia vlasov, všetky typy strihania. Spôsob ukončenia kurzu: záverečná skúška pozostávajúca z písomnej i praktickej časti. Časový rozsah kurzu: 450 vyuč. hod. (teória - 170 hod., prax - 280 hod., v poobedných hodinách od cca. 15:00 hod.) ABSOLVENTI KURZU ZÍSKA OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU.

Cenník:

530 € ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Aktuálny cenník si overte v centre krásy a zdravia!

Otváracie hodiny:

Pondelok:08:00 - 16:00
Utorok:08:00 - 16:00
Streda:08:00 - 16:00
Štvrtok:08:00 - 16:00
Piatok:08:00 - 16:00
Sobota:zatvorené
Nedeľa:zatvorené

Aktuálne otváracie hodiny si overte v centre krásy a zdravia!

Kozmetika

 

Kozmetika

Absolventi kurzu sa môžu zamestnať v kozmetickom salóne alebo si otvoriť živnosť. Cieľom kurzu: získať poznatky z oblasti kozmetiky, dermatológie, hygieny, práva, ekonómie a psychológie, starostlivosti o ruky a zdobenie nechtov, chémii kozmetických prípravkov, kozmetických chyb kože, nadobudnúť zručnosti pre výkon preventívnej a reparatívnej kozmetiky atď. Obsah kurzu: pozostáva z teoretickej výučby a praktického výcviku, pričom ťažisko spočíva v osvojení si techník kozmetických úkonov. Spôsob ukončenia kurzu: písomná a praktická záverečná skúška. Časový rozsah kurzu: 450 vyuč. hod. (teória - 170 hod., prax – 280 hod., v poobedných hodinách od cca. 15:00 hod.) ABSOLVENT KURZU ZÍSKA OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU.

Cenník:

460 € ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.

Aktuálny cenník si overte v centre krásy a zdravia!

Otváracie hodiny:

Pondelok:08:00 - 16:00
Utorok:08:00 - 16:00
Streda:08:00 - 16:00
Štvrtok:08:00 - 16:00
Piatok:08:00 - 16:00
Sobota:zatvorené
Nedeľa:zatvorené

Aktuálne otváracie hodiny si overte v centre krásy a zdravia!

Masáže

 

Masáže

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú nájsť uplatnenie v danom odbore alebo si otvoriť živnosť. Predpokladom zaradenia do kurzu je predloženie lekárskeho potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať činnosť maséra. Kurz pozostáva z dvoch častí: • prvá časť trvá 150 hodín, po ktorej nasleduje krátka prestávka, počas ktorej si účastníci môžu zdokonalovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti • druhá časť je tvorená 50 hodinovým blokom spojeným so záverečnými skúškami Cieľ kurzu: účastníci získajú základné poznatky a praktické zručnosti nevyhnutné pre spôsobilosť pri vykonávaní činnosti masérstva. Výučba prebieha po dohode s účastníkmi pri otvorení kurzu 2x - 3x týždenne v poobedných hodinách, cca. od 15:00 hod. Kurz má odborno - aplikačný charakter, kladie dôraz na osvojenie praktických zručností. Obsah kurzu tvorí teoretická a praktická časť. Profil absolventa: absolvent prezenčného kurzu „Športový masér“ bude spôsobilý kvalifikovane vykonávať masérsku činnosť v oblasti športovej a klasickej masáže. Môže sa pracovne a profesionálne uplatniť ako masér v celej šírke oblasti služieb starostlivosti o ľudské telo, príp. v športových zariadeniach a kluboch, fitness centrách, saunách, kúpeľných a rekreačných zariadeniach, relaxačných centrách, rehabilitačných strediskách (mimo oblasť zdravotníctva). Teoretická časť: funkčná anatómia, fyziológia telesných cvičení, základy športového tréningu, regenerácia športovca - ergogenické prostriedky, traumatológia a úrazová zábrana v športe, tejping, boj proti dopingu, osobnosť športového maséra, športová masáž. Praktická časť: masáž klasická, ukážky a nácvik jednotlivých hmatov, jednotlivé zostavy, praktické absolvovanie masážnych procedúr a cvičení Spôsob ukončenia kurzu: písomný test a ústna skúška + praktická skúška, doklad Časový rozsah kurzu: 200 vyuč. hod. (150 hod. Klasická masáž + 50 hod. Športový masér)

Cenník:

335 € ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní a študenti. ABSOLVENT KURZU ZÍSKA OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU.

Aktuálny cenník si overte v centre krásy a zdravia!

Otváracie hodiny:

Pondelok:08:00 - 16:00
Utorok:08:00 - 16:00
Streda:08:00 - 16:00
Štvrtok:08:00 - 16:00
Piatok:08:00 - 16:00
Sobota:zatvorené
Nedeľa:zatvorené

Aktuálne otváracie hodiny si overte v centre krásy a zdravia!

Fotografie:

V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
V.A.J.A.K., s.r.o., pobočka Trnava
 

Pridaj hodnotenie a komentár k centru krásy a zdravia


*

*

*
Kontrola

Odporúčame pozrieť aj tieto centrá krásy a zdravia:

Vyhľadávanie

  

Najnovšie centrá

Čerstvé správy