Priemerné platy mužov a žien v odvetví Kultúra, šport, wellness

logo
Priemerný plat mužov a žien v odvetví Umenie a kultúra
974 EUR
967 EUR

Prehľad v čase

Vyhľadávanie

  

Najnovšie centrá

Čerstvé správy