Otázky a odpovede

  1. Ako nájdem centrum krásy a zdravia?
  2. Ako pridám nové centrum krásy a zdravia?
  3. Ako pridám službu k existujúcemu centru krásy a zdravia?
  4. Ako upravím údaje existujúceho centra krásy a zdravia alebo služby?

Ako nájdem centrum krásy a zdravia?

  • Ak poznáte lokalitu, stačí zvoliť v pravom paneli kraj a zobrazia sa Vám centrá krásy a zdravia z daného kraja.
  • Ak poznáte službu, stačí zvoliť v pravom paneli službu a zobrazia sa Vám centrá krásy a zdravia, ktoré ponúkajú danú službu.
  • Ak poznáte lokalitu aj službu, zvolíte najprv lokalitu, v hlavnom paneli sa zobrazia služby ponúkané v danom kraji. Stačí potom zvoliť službu a zobrazia sa centrá krásy a zdravia. Platí to aj naopak. Zvolíte najprv službu a potom v hlavnom paneli vyberiete kraj.
  • Centrum krásy a zdravia nájdete aj pomocou vyhľadávania, ak poznáte názov centra alebo adresu.

Ako pridám nové centrum krásy a zdravia?

Proces vkladania nového centra krásy a zdravia sa skladá z dvoch krokov:

  1. V prvom kroku vyplňte údaje o centre krásy a zdravia: názov, popis, kontaktné údaje. K centru priraďte služby, ktoré dané centrum ponúka a ilustračné fotky.
  2. V druhom kroku vyplníte podrobnejšie údaje ku službám: popis, cenník, otváracie hodiny. K službe pridáte ilustračné fotky. Každú službu budete vypĺňať zvlášť. Buďte preto trpezlivý a starostlivo pristupujte ku každej ponúkanej službe.

Ako pridám službu k existujúcemu centru krásy a zdravia?

V prvom rade vyberte centrum krásy a zdravia, ktorému chcete pridať službu a vyznačte tie služby, ktoré budete pridávať. Pre každú službu vyplníte údaje obdobne ako v druhom kroku pri pridávaní centra krásy a zdravia.

Ako upravím údaje existujúceho centra krásy a zdravia alebo služby?

Nové alebo pozmenené údaje o centre krásy a zdravia napíšte do nášho kontaktného formulára. Uveďte v ňom prosím celý názov Centra krásy a zdravia, kde chcete vykonať úpravu. Ak upravujete službu, tak vpíšte názov tejto služby.

Vyhľadávanie

  

Najnovšie centrá

Čerstvé správy