Priemerné platy mužov a žien v odvetví Kultúra, šport, wellness

logo
Priemerný plat mužov a žien v odvetví Umenie a kultúra
971 EUR
963 EUR

Prehľad v čase

Vyhľadávanie

 

Čerstvé správy